Tuổi thơ dữ dội

Những tác phẩm về trẻ em của 21 tác giả đã gây xúc động cho nhiều người xem ở buổi khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề ‘Tuổi thơ’ tại TP.HCM

Tác phẩm 'Bong bóng bay' của tác giả Võ Phi Long.

Tác phẩm ‘Bong bóng bay’ của tác giả Võ Phi Long.

'Vui hội trăng rằm' của Đỗ Trọng Nghĩa.

‘Vui hội trăng rằm’ của Đỗ Trọng Nghĩa.

'Trong nắng mai' của Trần Cao Bảo Long.

‘Trong nắng mai’ của Trần Cao Bảo Long.

'Cánh diều tuổi thơ' của Thái Phiên.

‘Cánh diều tuổi thơ’ của Thái Phiên.

'Câu chuyện vui' của Nguyễn Thành Luy.

‘Câu chuyện vui’ của Nguyễn Thành Luy.

'Chúng con mong thành lực sĩ' của Nguyễn Á.

‘Chúng con mong thành lực sĩ’ của Nguyễn Á.

'Giữa ngàn hoa' của Lê Hữu Dũng.

‘Giữa ngàn hoa’ của Lê Hữu Dũng.

'Thích thú' của Hoàng Thạch Vân.

‘Thích thú’ của Hoàng Thạch Vân.

'Giữa làn nước xanh' của Hoàng Thế Nhiệm.

‘Giữa làn nước xanh’ của Hoàng Thế Nhiệm.

'Tuổi thơ vươn cao' của Hoàng Quốc Tuấn.

‘Tuổi thơ vươn cao’ của Hoàng Quốc Tuấn.

'Xem hội' của Hoàng Trung Thủy.

‘Xem hội’ của Hoàng Trung Thủy.

Comments

comments