Ảnh đẹp: Girl xinh như búp bê

Từ khi em đến đời anh
Nỗi buồn như thể tan thành khói sương
Đời như hoa đẹp tỏa hương
Hương tình, trái mộng chỉ nhường riêng em.

Ảnh girl xinh như búp bê 1

Ảnh girl xinh như búp bê 1

Ảnh girl xinh như búp bê 2

Ảnh girl xinh như búp bê 2

Ảnh girl xinh như búp bê 3

Ảnh girl xinh như búp bê 3

Ảnh girl xinh như búp bê 4

Ảnh girl xinh như búp bê 4

Ảnh girl xinh như búp bê 5

Ảnh girl xinh như búp bê 5

Ảnh girl xinh như búp bê 6

Ảnh girl xinh như búp bê 6

Ảnh girl xinh như búp bê 7

Ảnh girl xinh như búp bê 7

Ảnh girl xinh như búp bê 8

Ảnh girl xinh như búp bê 8

Ảnh girl xinh như búp bê 9

Ảnh girl xinh như búp bê 9

Ảnh girl xinh như búp bê 10

Ảnh girl xinh như búp bê 10

Từ khi anh đến bên thềm
Hương hoa tình nụ rơi mềm xuống tim
Chút gì đó rất êm đềm
Nghe như hạnh phúc đan êm vào hồn

Comments

comments