Ảnh đẹp: Tình yêu lãng mạn

Anh dù biết chuyện tình mình lầm lỡ!
Từ buổi đầu ta dối gạt tình em
Nhưng em ơi, tình yêu đến kia rồi
Sao ép được trái tim tình đã mở

Ảnh đẹp tình yêu lãng mạn 1

Ảnh đẹp tình yêu lãng mạn

Ảnh đẹp tình yêu lãng mạn 2

Ảnh đẹp tình yêu lãng mạn 2

Ảnh đẹp tình yêu lãng mạn 3

Ảnh đẹp tình yêu lãng mạn 3

Ảnh đẹp tình yêu lãng mạn 4

Ảnh đẹp tình yêu lãng mạn 4

Ảnh đẹp tình yêu lãng mạn 5

Ảnh đẹp tình yêu lãng mạn 5

Ảnh đẹp tình yêu lãng mạn 6

Ảnh đẹp tình yêu lãng mạn 6

Ảnh đẹp tình yêu lãng mạn 7

Ảnh đẹp tình yêu lãng mạn 7

Ảnh đẹp tình yêu lãng mạn 8

Ảnh đẹp tình yêu lãng mạn 8

“Tình ta đến gieo sầu bao ngang trái
Đã muộn màng duyên nợ có tròn đâu?
Xuân đã tan, tiếng ve sắp não nề,”
Tình nay vỡ theo từng con nước lũ.

Comments

comments