Ảnh đẹp: Thiên nhiên kì vĩ

Hơi thở của chúng ta gắn liền với thiên nhiên. Khi ta còn tồn tại thì môi trường sống còn nắm một vai trò quan trọng trong đời sống. Thiên nhiên bằng một phép màu nào đó giúp ta cảm nhận được từng nhịp đập cuộc sống, trao giây phút vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng chúng ta cũng cần phải có ý thức bảo vệ chúng để thay lời cảm ơn đối với thiên nhiên. Chúng ta có thể bắt đầu từ những công việc nhỏ nhặt nhất: không bẻ cành, nhặt rác và những chiếc lá rơi…

Ảnh thiên nhiên kì vĩ 1

Ảnh thiên nhiên kì vĩ 1

Ảnh thiên nhiên kì vĩ 2

Ảnh thiên nhiên kì vĩ 2

Ảnh thiên nhiên kì vĩ 3

Ảnh thiên nhiên kì vĩ 3

Ảnh thiên nhiên kì vĩ 4

Ảnh thiên nhiên kì vĩ 4

Ảnh thiên nhiên kì vĩ 5

Ảnh thiên nhiên kì vĩ 5

Ảnh thiên nhiên kì vĩ 6

Ảnh thiên nhiên kì vĩ 6

Ảnh thiên nhiên kì vĩ 7

Ảnh thiên nhiên kì vĩ 7

Ảnh thiên nhiên kì vĩ 8

Ảnh thiên nhiên kì vĩ 8

Ảnh thiên nhiên kì vĩ 9

Ảnh thiên nhiên kì vĩ 9

Ảnh thiên nhiên kì vĩ 10

Ảnh thiên nhiên kì vĩ 10

Ảnh thiên nhiên kì vĩ 11

Ảnh thiên nhiên kì vĩ 11

Ảnh thiên nhiên kì vĩ 12

Ảnh thiên nhiên kì vĩ 12

Ảnh thiên nhiên kì vĩ 13

Ảnh thiên nhiên kì vĩ 13

Ảnh thiên nhiên kì vĩ 14

Ảnh thiên nhiên kì vĩ 14

Ảnh thiên nhiên kì vĩ 15

Ảnh thiên nhiên kì vĩ 15

Comments

comments