Ảnh đẹp: Girl xinh lung linh

Em đi qua tôi
Là một thiên thần không mang trên mình đôi cánh
Mơ màng thoáng qua
Miên man…

Ảnh girl xinh Bùi Hoa 1

Ảnh girl xinh Bùi Hoa 1

Ảnh girl xinh Bùi Hoa 2

Ảnh girl xinh Bùi Hoa 2

Ảnh girl xinh Lê Vỹ 1

Ảnh girl xinh Lê Vỹ 1

Ảnh girl xinh Lê Vỹ 2

Ảnh girl xinh Lê Vỹ 2

Ảnh girl xinh Lê Vỹ 3

Ảnh girl xinh Lê Vỹ 3

Ảnh girl xinh Lê Vỹ 4

Ảnh girl xinh Lê Vỹ 4

Ảnh girl xinh Minh Thùy 1

Ảnh girl xinh Minh Thùy 1

Ảnh girl xinh Minh Thùy 2

Ảnh girl xinh Minh Thùy 2

Ảnh girl xinh Minh Thùy 3

Ảnh girl xinh Minh Thùy 3

Ảnh girl xinh Minh Thùy 4

Ảnh girl xinh Minh Thùy 4

Ảnh girl xinh Minh Thùy 5

Ảnh girl xinh Minh Thùy 5

Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia

 

Comments

comments