Ảnh đẹp: Gái đẹp mê hồn

Một chút buồn, một chút nhớ, một chút thơ
Một chút tương tư gửi em tình yêu đẹp nhất
Gửi đến em những nỗi niềm chân thật
Của kẻ si tình chưa bao giờ biết nói yêu

Ảnh gái đẹp Hera 1

Ảnh gái đẹp Hera 1

Ảnh gái đẹp Hera 2

Ảnh gái đẹp Hera 2

Ảnh gái đẹp Hera 3

Ảnh gái đẹp Hera 3

Ảnh gái đẹp Hera 4

Ảnh gái đẹp Hera 4

Ảnh gái đẹp Trúc Linh 1

Ảnh gái đẹp Trúc Linh 1

Ảnh gái đẹp Trúc Linh 2

Ảnh gái đẹp Trúc Linh 2

Ảnh gái đẹp Trúc Linh 3

Ảnh gái đẹp Trúc Linh 3

Ảnh gái đẹp Pinky 1

Ảnh gái đẹp Pinky 1

Ảnh gái đẹp Pinky 2

Ảnh gái đẹp Pinky 2

Ảnh gái đẹp Pinky 3

Ảnh gái đẹp Pinky 3

Ảnh gái đẹp Pinky 4

Ảnh gái đẹp Pinky 4

Tôi gặp em một chiều nắng hạ
Bóng em gầy, dáng ao thướt tha
Làn tóc bay giữa chiều lộng gió
Cánh phượng hồng gửi lại chút hương xa

Comments

comments