Ảnh đẹp: Ảnh cưới tuyệt đỉnh

Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
Phút hiểu anh cũng là phút ấy
Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều.

Ảnh cưới tuyệt vời 1

Ảnh cưới tuyệt vời 1

Ảnh cưới tuyệt vời 2

Ảnh cưới tuyệt vời 2

Ảnh cưới tuyệt vời 3

Ảnh cưới tuyệt vời 3

Ảnh cưới tuyệt vời 4

Ảnh cưới tuyệt vời 4

Ảnh cưới tuyệt vời 5

Ảnh cưới tuyệt vời 5

Ảnh cưới tuyệt vời 6

Ảnh cưới tuyệt vời 6

Ảnh cưới tuyệt vời 7

Ảnh cưới tuyệt vời 7

Ảnh cưới tuyệt vời 8

Ảnh cưới tuyệt vời 8

Ảnh cưới tuyệt vời 9

Ảnh cưới tuyệt vời 9

Ảnh cưới tuyệt vời 10

Ảnh cưới tuyệt vời 10

Ảnh cưới tuyệt vời 11

Ảnh cưới tuyệt vời 11

Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
Đừng hỏi em không nhìn sao thấy
Cho em hỏi một lời:”sao anh cứ nhìn em?”

Comments

comments